مشخصات پروژه سایبان استخر

این پروژه یک سایبان پارچه ای استخر در محوطه فضای باز ویلا به متراژ ۳۶ متر مربع می باشد.

مساحت : ۳۶ متر مربع

کاربری : سقف متحرک استخر

محل پروژه : دروس

مشخصات سازه : آلومینیوم ۶۰۶۳

سال : خرداد ماه ۱۳۹۸

سایبان متحرک پارچه ای استخر

برای ایجاد سایه و کاهش آلودگی آب استخر رو باز می توان از سایبان پارچه ای استخر برای پوشش فضای آن استفاده کرد. یکی از مزایای سقف متحرک استخر داشتن استخر روباز و یا سرپوشیده در هر زمان است، چرا که می توان سایبان را با توجه به شرایط جوی به راحتی با فشردن یک دکمه بر روی ریموت کنترل، باز یا بسته کرد.

معماری سایبان پارچه ای استخر

یکی از کارفرمایان برای پوشاندن فضای استخر خود بعد از جستجو و تحقیق به این نتیجه رسید که بهترین متریال برای مسقف کردن مکان خود استفاده از سایه بان است. این کارفرما با مراجعه به شرکت سقف متحرک ساینا تقاضای خرید سایبان متحرک برای استخر خود به متراژ ۳۶ متر مربع داشت. از دیگر درخواست های کارفرما درباره سایه بان استفاده از کمترین ستون در محوطه استخر بود تا کسانی که از این استخر استفاده می کنند ویو زیبای فضای سبز محوطه را مشاهده کنند. بنابه درخواست کارفرما معماران به طراحی یک سقف برقی پارچه ای استخر کاملا سفارشی پرداختند که اهداف کارفرما را پوشش بدهد.

مشخصات سازه و پارچه سایه بان متحرک پارچه ای

با توجه به اینکه کارفرما خواهان این بود که قسمتی از فضای استخر پوشیده شود و بر طبق طراحی های انجام شده ستون های سقف برقی در لبه استخر قرار گرفت و طرف دیگر سقف متحرک استخر از کابل استفاده شد. برای باز و بسته کردن این سقف متحرک از یک موتور با برند هیوت استفاده شد. ایجاد فضایی گیرا و متفاوت رنگ سازه و پارچه متضاد انتخاب شد تا فضای زیباتری را در کنار ویلا ایجاد شود. برای نورپردازی این سقف متحرک برقی از LED نقطه ای استفاده شده است.