یکی از راه های ایجاد سایبان بر روی استخر استفاده از سقف متحرک استخر است. سقف برقی استخر یکی از المان های به روز دنیا است که علاوه بر زیبایی و ایجاد فضای رویایی برای شما می تواند