سقف برقی روف گاردن

شرکت سازه چادری ساینا  سایبان های متناسب با فضای های روباز زندگی شما را فراهم میکند.

سقف برقی روفگاردن

با توجه به وجود روف گاردن در ارتفاع, وزش باد در این فضا قدرت بالایی  خواهد بود. علاوه بر آن میزان تابش خورشید نیز به مراتب شدت بالاتری نسبت به محیط های دیگر دارد.

بنابراین اجرای سایبانی مناسب این فضا خواهد بود که دارای مقاومت و استحکام بالایی باشد.

شرکت سقف متحرک ساینا با در نظر گرفنت همه موارد لازم, سایبان های برقی متناسب با فضای روف گاردن را طراحی و اجرا میکند.

پروژه ها

سایبان های متحرک برقی در فضای روف گاردن دارای محبوبیت بسیار بالایی هستند.

سایبان مناسب روف گاردن

سایبان های متحرک روف گاردن  دارای ویژگی های متنوعی است.

سقف متحرک روفگاردن

سقف های متحرک ساینا بهترین گزینه برای کاربردی کردن فضای روفگاردن هستند.

این سایبان ها با زیرسازی مناسب و محکمی اجرا می شوند لذا تحمل باد های شدیدی که در آن ارتفاع می وزد را خواهند داشت.

همچنین محدودیتی در فضا ایجاد نکرده و در هر زمان دلخواه قابلیت بسته شده سایبان محیا است.

این سایبان ها به خاطر ظاهر بسیار مدرنی که دارند, زیبایی فضا را چند برابر کرده و همچنین سیستم نورپردازیشان نیز در شب هنگام بسیار کارآمد است.